I’ll never love again

Picture of Bart Verschueren

Bart Verschueren

I’ll never love again

I'll never love again

“I don’t want to give my heart away to another stranger” zingt  Ally in de film “A star is born”. In de eindscene brengt Ally , fantastisch gespeeld door Lady Gaga, deze gevoelige ballade als tribute aan haar betreurde geliefde, de country-rock zanger Jackson Maine, in de film zeer geloofwaardig vertolkt door Bradley Cooper.

Don’t wanna feel another touch
Don’t wanna start another fire
Don’t wanna know another kiss
No other name fallin’ off my lips
Don’t wanna give my heart away
To another stranger

Deze song drukt heel goed het gevoel uit dat nabestaanden kan overkomen bij het verlies van een dierbare. De kwetsuur van het verlies is zo diep en de pijn zo intens dat het hart op slot gaat en geen andere liefde meer kan toelaten.

Ook het zonlicht niet meer binnenlaten

Or let another day begin
Won’t even let the sunlight in
No, I’ll never love again
I’ll never love again.

De mensen met een gebroken hart zijn het dapperste onder ons. ze durven lief te hebben

Wie een dierbare verloor kan daarom zijn hart soms terug sluiten. Dat is de zelfbescherming om niet opnieuw gekwetst te geraken. Door lief te hebben is men dapper en kwetsbaar. Maar wanneer je geliefde je ontvalt kan je gebroken worden. Een beschermingsmechanisme is om dan (tijdelijk) geen liefde meer toe te laten en een muurtje om je heen bouwen. Het is een zeer menselijk en herkenbaar proces.

Jezelf geen liefde meer gunnen

Het gaat niet alleen om het vermijden van de pijn die je te beurt kan vallen indien je opnieuw zou verliezen of over het jezelf niet opnieuw toestaan van geluk.. Vaak gaat het ook over loyaliteit naar de overleden dierbare. Opnieuw liefde toelaten zou het gevoel kunnen geven van daarmee je overleden dierbare ontrouw te zijn. Het zijn normale gevoelens die bij een intens rouwproces horen.

If I knew it would be the last time
I would’ve broke my heart in two
Tryna save a part of you

Een gekwetst hart wil soms voor erg lange tijd ongeopend blijven

Op het intrieste eind van het verhaal is het Jack die zichzelf van het leven berooft en Ally ontroostbaar achterlaat. Het lied krijgt een dubbele bodem omdat het Jack zélf was die de tekst geschreven had. “I wanna know what this is. Are you hiding love songs?”

‘A star is born’ is een beklijvende film met  veel kippevelmomenten, fantastische muziek, een sublieme cast en doorspekt met zowel de pure schoonheid als rauwheid van het leven zelf. Een film over de erfenis van een ongelukkige jeugd maar ook de onstuimigheid en de harstocht van liefde. Het gaat over bittere ellende en pijn van een gekwetst kind, drankzucht en eenzaamheid. Het gaat over zowel broederliefde als suïcidaliteit. Over succes en eenzaamheid. En over rouw.

Een gekwetst hart wil soms voor erg lange tijd ongeopend blijven.

Klik hier om de clip te bekijken 

Een gekwetst hart wil soms voor lange tijd ongeopend blijven