Rouwe bolsters jaartraject

Intensief groepstraject, exclusief voor mannen

Diep binnen in jezelf ligt die overweldigende boosheid op de loer, gereed om op elk moment tot een allesvernietigende explosie uit te barsten. Je wordt gek van je onmacht om iets aan de situatie te veranderen. Je bent doodop van alsmaar de strijd aan te gaan  en je bent het vechten  moe. Je zou liefst eens als een klein kind willen huilen. Anderen snappen gewoon niet wat er in je omgaat en het  lukt je ook niet om dat uit te leggen. Liefst zou je jezelf misschien als een kluizenaar willen opsluiten, weg van de buitenwereld. Ben jij de man die onlangs een partner verloor? Of  misschien een van je ouders, of beiden? Of een broer, een zus? Of een kind? Een grootouder? Een vriend? Ben jij het ook beu om alsmaar stoer overeind te moeten blijven? Voel jij je ook verscheurd door verdriet en weet je niet hoe je dat kan delen met anderen? Heb jij misschien het gevoel dat je er nergens mee terecht kan? Ervaar jij ook dat jouw partner jou niet begrijpt? Heb je geen zin om anderen tegen te komen en vind je het lastig als ze erover beginnen? Of heb je het gevoel dat mensen je ontwijken omdat je niet zo’n leuk gezelschap meer bent? 

Lees meer

Flinke Jongentjes huilen niet.

Kwetsbaarheid, verdriet en emoties zijn termen die mannen vaak in verband brengen met aangelegenheden buiten zichzelf. Meestal met betrekking tot vrouw of kinderen. 

Als mannen hebben we niet geleerd daarmee om te gaan. Daardoor komt het wijdverbreide misverstand dat mannen niet zouden rouwen. Dat klopt niet. Mannen hebben niet minder verdriet dan vrouwen. Maar (de meeste) mannen rouwen anders.  

Op vlak van gender onderscheidde Doka (Grieving beyond Gender, Doka & Martin, 2010) ruwweg twee grote categorieën in het omgaan met verdriet. Enerzijds de meer  intuïtieve rouw en anderzijds de meer  instrumentele rouw. Nagenoeg alle workshops, praatgroepen en hulpverleningen richten zich op de intuïtieve rouw. Terwijl precies mannen (althans de meeste mannen) zich eerder richten op de instrumentele stijl.

Lees meer

Mannen zijn niks anders dan de aan elkaar gelijmde brokken van kleine kwetsbare jongetjes

Samen op stap met andere Rouwe Bolsters

Dankzij Rouwe Bolsters

Inhoud & Verloop van het traject Rouwe Bolsters

Trajectwaarde

€ 1299*

(*) Dit is de totaalprijs voor de vijf modules samen. Elke tweedaagse module is telkens zonder overnachting. Er is ook geen catering voorzien, we gaan voor deze formule uit van thuis overnachten en meegebracht lunchpakket. Water, koffie en thee zijn inbegrepen.

Rouwe Bolsters iets voor jou ?

Heb je interesse in Rouwe Bolsters? Geef even aan via het contactformulier of je op de hoogte wil worden gebracht wanneer een nieuwe reeks start. Vertel ook kort wat over jezelf en wie je verloor. Heb je specifieke vragen, laat het me weten.

De vijf modules van ROUWE BOLSTERS :

Identiteit en verlies.

Schuld en schaamte

Mannelijkheid en kwetsbaarheid

Leren ontvangen en verbinden

Anders omarmen

Kalender

Op dit moment is er geen traject lopende en zijn de data voor het komende traject nog niet bekend. Er wordt achter de schermen hard getimmerd aan een nieuwe reeks.

Vraag & antwoord Rouwe Bolsters

Elke tweedaagse thema-module bestaat uit telkens een deelronde aan het begin en aan het eind van de dag. We maken heel veel ruimte voor jouw verhaal en jouw verdriet. In elke module zit ook een stukje emotioneel lichaamswerk waarin we gaan bewegen en gaan ontdekken waar verdriet zich fysiek heeft vastgezet in ons vege lijf en wat we daaraan kunnen doen. Elke module voorziet daarnaast in een theoretisch gedeelte. Daarin komen onder meer rouwmodellen aan bod en wordt de werking van een aantal psychosociale mechanismen uitgelegd. Elk verhaal is anders en ook geen enkel rouwproces is gelijk, dus we gaan specifiek in op ieders individuele situatie. Elk van jullie krijgt aan het begin van het traject de video en de e-gids over f2F en gedurende het hele traject zal elk van jullie aan zijn persoonlijke individuele f2F proces kunnen werken. Maar het blijft bij uitstek ook een groepsgebeuren waarbij juist de verbindende energie van de lotgenotengroep een belangrijke helende rol speelt. Er is veel focus op verbindende communicatie. Maar ook  specifiek op je identiteit als man. Behalve communicatie, beweging en taal zal er ook aandacht zijn voor verstilling en meditatie en oefeningen rond mindfulness en ademen. Contact mét en verblijf in de natuur zal in sommige modules nadrukkelijk aanwezig zijn. We staan even stil bij de betekenis van rituelen en ceremonies. Bij het fysieke aspect van boosheid gaan we mogelijk hout klieven en er zal zeker ook met vuur gewerkt worden. Mogelijk sluiten we de laatste sessie af met een rondje wellness voor wie dat graag wil.

Neen. Dit traject is strikt voorbehouden voor mannen die een dierbare verloren. Dat kan een kind zijn, een partner, een familielid of een vriend. Als jouw interesse voor het traject komt omdat je op zoek bent naar tips om anderen te helpen, dan verwijzen wij je graag door naar het online aanbod ‘Rouwatelier’. Ga echter niet te lichtzinnig om met de overtuiging : ”ik ben zelf niet écht rouwende”. Ook als je lange tijd geleden een verlies meemaakte, een kind, een partner, een naast familielid of een vriend, of je partner had een ingrijpende misval of liet misschien een abortus uitvoeren, dan kan je als man nogal gemakkelijk de neiging hebben om jezelf als ‘niet in rouw’ te benoemen. Maar verlaat verdriet kan je onbewust heel lang achtervolgen. Als je dat graag wil kunnen we altijd tijdens een consultatie bekijken of  het traject wat voor jou kan zijn.

Helaas, neen. Plan B telt heel wat dames onder zijn cliënteel, en alle andere trajecten van Plan b zijn ook toegankelijk voor vrouwen. Maar het traject Rouwe Bolsters is enkel en exclusief voor mannelijke deelnemers. Momenteel biedt Plan b geen groepstrajecten exclusief voor vrouwen. Waarom Plan b dat zo wil doen lees je in het antwoord op de volgende vraag.

Doka en Martin beschrijven in hun ‘Grieving beyond gender, understanding the ways men and women mourn’ hoe er ruwweg twee rouwstijlen te onderscheiden zijn. Enerzijds de meer intuïtieve stijl, en anderzijds de meer instrumentele stijl. Uiteraard zijn deze verschillen niet absoluut. Maar grofweg is het zeer herkenbaar dat de meeste mannen de meer instrumentele rouwstijl opzoeken, terwijl 99% van het aanbod aan rouwbegeleiding in de zorg en hulpverlening juist gestoeld is op de aanpak van de intuïtieve rouw. Niet alleen worden daardoor heel veel mannen in hun verdriet miskend en niet begrepen, maar bovendien kunnen ze met hun verhaal veelal nergens terecht. Als ze dat al zouden willen. Want ook typisch voor de instrumentele stijl is namelijk dat mannen vaak geen hulp wensen of menen nodig te hebben. Plan b verwacht met het traject Rouwe Bolsters een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren in het reeds diverse landschap van het rouwcoachings-aanbod.

Iedereen rouwt anders en geen enkel proces is hetzelfde. Vaak is het wel zo dat we verdriet gaan wegsteken of onderdrukken om sterk te zijn en door te gaan met het leven. Dan wordt er niet gerouwd. Maar verdriet kan je niet wegdrukken. Soms ligt dat ten grondslag aan bepaalde lichamelijke of psychische klachten of vermoeidheid waarop je niet goed de vinger kan leggen. Als we dat naar boven halen en bestaansrecht verlenen aan wat er niet mocht zijn, kunnen bepaalde klachten soms wonderwel verdwijnen. Ook als ze er in het eerste opzicht niet mee te maken lijken te hebben.

Deze vraag stellen, is ze beantwoorden. Dit traject werd speciaal voor jou gemaakt. Trust me. Het gaat voor jou life-changing zijn.

Indien jouw vraag is :”Heb ik dit echt nodig?” dan denk ik dat het waarschijnlijke antwoord luidt : Neen. In module 3 van Rouwatelier leren we dat er vier groepen van factoren zijn die bepalen hoe jouw rouwproces verloopt. Dat gaat over welke je band was met de overleden, hoe de omstandigheden van het overlijden waren, hoe je eigen hechting verliep als kind en hoe je sociale netwerk eruit ziet. Als je 1) een goede band had met de overledene, 2) het een “normaal” overlijden betrof dat je hebt kunnen zien aankomen en je hebt ook mooi afscheid kunnen nemen, 3) als kind een veilige hechting had en 4) je beschikt over een stevig sociaal netwerk, dan is de kans maar klein dat je een complexe rouw doormaakt(e) en heb je Plan b daar niet bij nodig. Als jouw vraag echter luidt : “Ben ik welkom?” Dan is het antwoord daarop uiteraard : Ja ! Niet alleen ga je er sowieso veel van opsteken, je zal ook een belangrijke steun zijn voor de andere mannen in de groep wie het minder fraai verging.

In de trajectprijs zijn geen eet- of verblijfsvoorzieningen inbegrepen. In functie van de concrete omstandigheden kunnen we kijken wat de mogelijkheden en de eventuele kosten daarvoor dan zouden bedragen. De logistiek zou niet de hinderpaal mogen zijn om het traject al dan niet te volgen. Eén en ander heeft er wel mee te maken dat de training doorgaat op mijn thuisadres waar ook mijn partner woont, en ik dus enige work/life/private balance dien te bewaken.

Neen. Sinds 1 september 2016 is het aanbieden van psychotherapie beschermd door de wet van Maggie de Block En momenteel zijn psychotherapeuten en rouwcoaches nog niet officieel erkend daar de uitvoering van de wet nog dient verdergezet te worden. Je krijgt dus van je ziekenfonds geen tussenkomst voor dit traject.

Rouwen is geen ziekte die behandeld moet worden. Het is heel normaal gedrag van hele normale evenwichtige mensen. In die zin behoeft normale niet-complexe rouw ook geen behandeling of therapie. Wat Plan b doet noemen we daarom geen therapie maar verdrietondersteuning. Omdat we nergens leren hoe we moeten rouwen kan Plan b daar wel een betekenisvolle rol in gaan vervullen.

Heel zeker. Het intensieve mannentraject is een once-in-a- live-time-experience die met niks te vergelijken valt. Als je bijvoorbeeld al Rouwatelier volgt (of volgde) dan ben je goed mee met alle wetenschappelijke achtergrond theorieën en heb je wellicht al een schat aan inzichten en heel wat handvatten mee, maar dat is onvergelijkbaar met de persoonlijke ervaring van met een groep mannen een jaar lang op pad te gaan. Dat geldt ook voor Traanraken. Als je dat volgde kreeg je individuele één op één begeleiding bij Plan b en zal je vast met je eigen f2F proces al heel diep gegaan zijn. Maar de kracht en verbondenheid van de mannenenergie in de groep voelen is werkelijk magisch en helend. Ook zo voor de lotgenoten groepsgesprekken van de Innige Deelnemers. Daar heb je ook dat groepsgesprek en die verbinding. Maar samen in een zaaltje op een stoel zitten in een gemengd gezelschap in sessies van tweeënhalf uur, is toch niet vergelijkbaar met live naar buiten gaan en intensief (ook fysiek) aan de slag gaan met enkel mannen in vijf blokken van twee dagen.

Inderdaad. Het f2F proces is veel te waardevol om niet te gebruiken in dit intensieve traject en maakt er ook deel van uit. Elders op deze site vind je daar meer over.

Heel zeker. Het Rouwe Bolster traject omvat heel wat meer dan enkel jouw persoonlijke f2F proces. En het goede nieuws is : als je traanraken reeds volgde dan heb je voor de video en de e-gids al eerder eens betaald en moet je die niet nog een keer betalen, dus geniet je een flinke korting. Je kan wel opnieuw jouw persoonlijke f2F proces doormaken en ik kan je verzekeren dat het nog diepgaander en betekenisvoller zal worden dan de eerste keer.

Neen. Het  traject is een gebeuren waarin de groepsvorming en het voortschrijdend inzicht centraal staan waardoor het niet de bedoeling is om à la carte slechts enkele van de modules te volgen. Principieel wordt het traject aangeboden als ondeelbaar geheel.

Bij het skippen van 1 volledig weekend, en mits vooraf besproken, kan ik een reductie toestaan van maximaal 20%. Deze éénmalige korting is echter niet te cumuleren met enig ander voordeel zoals bijvoorbeeld de reductie voor wie f2F al eerder had gevolgd.

Ja. Het is altijd menselijk dat iemand voor een bepaalde module verhinderd werd, en dan zullen we ons best doen om de gemiste ervaring toch zoveel mogelijk nog mee te geven. Het is echter van belang om te begrijpen dat – door je te engageren in het traject- je een verantwoordelijkheid op je neemt, zowel naar jezelf als naar de groep. De andere jongens zullen er voor jou staan wanneer je ze nodig hebt. Ook voor hen is het fijn als jij er bent. We werken daarom bij Plan b met ‘Jokers’. Iedere deelnemer of cliënt beschikt over zo’n “joker” en kan die éénmalig inzetten bij een annulering  van een weekend. Ben je ziek of plotseling verhinderd vanwege een andere geldige reden, dan kan je éénmalig je joker inzetten. Om te vermijden dat steeds dezelfde mensen altijd op het laatste moment afzeggen of niets van zich laten horen en daardoor de continuïteit van de werking bemoeilijken, is er beslist om het aantal inzetbare Jokers per traject  te beperken tot één. Bij een tweede laattijdige annulering zonder geldige reden is er geen creditering mogelijk.

Deelnemers aan het traject dienen zich vooraf akkoord te verklaren om de privacy en integriteit van de anderen te respecteren. Wat gedeeld wordt in de groep blijft in de groep. Maar al wat je toevertrouwt aan de groep, dat doe je wel op je eigen verantwoordelijkheid. Gevoelige informatie die je liever niet wil delen hoef je ook niet te delen. Wel zal je ervaren dat juist de sterke band die er opgebouwd wordt en de veilige kom van vertrouwen die er heerst gaat zorgen voor een warm welkomgevoel van wederzijdse steun en solidariteit in de groep. Gebruikelijk vormen de trajectdeelnemers een besloten Whats app  of Facebookgroepje om ook buiten de sessies met elkaar in contact te blijven. Het is niet toegestaan om buitenstaanders van zo’n besloten groep deelgenoot te maken.

Neen. Rouwe Bolsters, evenmin zoals het gros van de meeste andere mannenwerkingen hebben wat met homoseksualiteit gemeen. De invalshoek die we hebben op de mannelijke energie en de onderlinge verbinding met elkaar, is van geheel andere orde. In dit traject ligt de klemtoon op verdriet omwille van verlies, ongeacht geaardheid. Daartegenover staat dat je echter ook als homofiele man helemaal welkom bent met jouw rouwproces. Persoonlijk maakte ik zelf pas kennis met Mannenwerk tijdens een vierdaagse workshop ‘De tocht naar huis’ in november 2017. Sedertdien heb ik een eigen ‘mannengroep’ te Schoten. De vruchten van deze kennis, ervaringen en inzichten verwerk ik graag samen met mijn expertise omtrent rouw mee in dit unieke traject.

Helaas, neen. Het traject is niet geschikt voor kinderen. Wij verwelkomen jou graag bij Rouwe Bolsters, maar voor je zoon moet ik doorverwijzen naar aangepaste werkingen voor die leeftijd zoals bijvoorbeeld bij Missing You.

Neen. Tegen je zin deelnemen heeft volstrekt geen nut en zal je niks opleveren en zal enkel storend zijn voor de groep. Om succesvol het traject af te leggen is jouw commitment nodig. In jouw situatie lijkt het me aangewezen om vooraleer zomaar in te schrijven toch zeker eerst een keer bij mij op consultatie te komen zodat we samen kunnen kijken naar wat jij wil en wat jij nodig hebt. En waar jouw weerstand eventueel ergens zit. Het kan bij een rouwproces heel normaal zijn dat bepaalde stukken niet aangeraakt willen worden, en uiteraard weet jouw psycholoog dat. Maar precies daar kan Plan b wellicht iets voor jou betekenen. Mogelijk komen we daar in een eenvoudig gesprek snel achter. Maar ook Brainspotting kan wellicht een mega-shift bij jou veroorzaken.

Bij Plan b hebben we ons bekwaamd in verdrietondersteuning. Vanzelfsprekend is er enige vakbekwaamheid en technische know-how aanwezig voor het omgaan met bijzondere situaties. Maar laat ons helder wezen. Ik ben ook weer geen psychiater of psychiatrisch verpleger en beschik niet over onbeperkte expertise voor de behandeling van elk specifiek psychiatrisch profiel. Het is van groot belang dat de veiligheid van de groep ten allen tijde gegarandeerd kan blijven. Als wij bijvoorbeeld straks buiten gaan werken omtrent boosheid, en ik geef jou een bijl in je handen, dan is het wel voor mij zo handig om vooraf zeker te weten dat jij niet labiel bent en geen last hebt van ongecontroleerd agressief  of suïcidaal gedrag.  Het kan daarom in uitzonderlijke situaties voorkomen dat sommige cliënten niet voor het traject in aanmerking komen. Als er twijfel is voor jouw specifieke situatie kan je hier contact met me opnemen. Samen met jouw behandelend arts/psycholoog/therapeut, kunnen we dan kijken wat de mogelijkheden zijn binnen Plan b.