Professionele rouwtherapie

Verborgen dynamieken zichtbaar maken

Iedereen heeft zijn plek in een familiesysteem. Iedereen heeft bestaansrecht en moet gezien worden. Ook overledenen, kindjes die vlak na de geboorte overleden, kindjes die de geboorte niet overleefden, afgebroken zwangerschappen, abortussen, een tweeling waarvan één het niet haalde, zelfdodingen… Met een opstelling kunnen we bestaansrecht gaan verlenen aan wie misschien niet werd gezien in het familiesysteem. Een opstelling kan de onderliggende oorzaak van een kwaal of langdurige verstrikking aan het licht brengen. Belemmerende patronen in een systeem kunnen voor een blokkade zorgen. Familiegeheimen, verslavingen, erfelijke aanleg voor suïcidaliteit…

In de gewone consultaties(70€) maak ik vaak gebruik van popjes om het familiesysteem in kaart te brengen. Afzonderlijke opstellingen met live representanten kunnen na afspraak.

Met een opstelling brengen we de verborgen dynamieken binnen een familiesysteem aan het licht en kunnen we vaak inzicht verwerven in de herkomst of onderliggende oorzaken van rouw, om ze daar dan diepgaand aan te pakken.

module6
familieopstelling

Jij bent
in het alles
in het niets
en ik ben
zwart
van verdriet