Bruikbare links

Zelfmoord 1813

Hulp bij suïcidegedachten en hulp aan nabestaanden van zelfdoding.

Bleekweide

Expertisecentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei.

Lost & Co

Gratis aanbod voor al wie verlies meemaakt(e).

Dearly app

App voor lotgenotencontact via buddy’s. Rouwcoaches en kennisbank. Dearly is een sociale onderneming voor rouwenden, bedrijven en professionals die ernaar streeft rouw te normaliseren

Sterrenkinderen

Zorgnetwerk rond perinataal verlies Een initiatief van Kinderwens vzw

Boven de wolken

Gratis professionele fotosessies voor sterrenouders bij het verlies van hun baby

Ovok

Ouders van een overleden kind.

Missing you

Verlies van een dierbare. Voor kinderen, jongeren en jong volwassenen.