Bruikbare links

Missing you

Verlies van een dierbare. Voor kinderen, jongeren en jong volwassenen.

Saying goodbye

Verlies van een dierbare. Voor iedereen.

De stilte omarmd

Overlijden van een baby, voor, tijdens of kort na geboorte

Ovok

Ouders van een overleden kind.

Ouders overleden kind

Ouders van overleden kinderen (Nederland).

Met lege handen

Lotgenotengroep, ouders van een overleden baby.

Fara

Zwangerschapsverlies

Rouwzorg Vlaanderen

Lotgenotengroep

Lost & Co

Gratis aanbod voor al wie verlies meemaakt(e).

Bleekweide

Expertisecentrum voor rouw, trauma, breed verlies en persoonlijke groei.

Werkgroep verder

Rouwen na zelfdoding.

Zelfmoord 1813

Hulp bij suïcidegedachten en hulp aan nabestaanden van zelfdoding.

Stiltekracht

Lotgenotengroep, partnerverlies
en troostpoëzie.

VZW Contempo

Rouwzorgtraject partnerverlies

Trefpunt zelfhulp

zelfhulp, lotgenoten

Coda

Palliatieve zorg en rouwzorg. Dagzorg, thuiszorg, hospice.

afscheidsrituelen op maat

OVK

Ouders van Verongelukte Kinderen

samen een blijvende herinnering creëren

Klank en zang bij afscheid

Thuisopbaring

Ontmoetingen en tips in een lotgenotencafe

Koesterbootjes. Kinderkistje voor mooi en warm afscheid bij verlies van baby

Geraakt worden door aanraking. Zorgzame massagepraktijk. Karen Poisson werkt samen met  Plan b

Lichaamsgerichte begeleiding bij rouw. Massagepraktijk van Corinne De Graaf

Zoeksite voor het vinden van een rouwcoach

Professionele zorg en expertisecentrum voor rouw en verlies

Hulp en advies bij rouw en verlies Nederland

verenigt familieleden en naasten van mensen met een psychosegevoeligheid

Vrijwilligers werking rouw. EKR verricht goed werk maar Plan b staat niet achter de 5-fasentheorie van Kübler Ross

Lotgenotencontact nabestaanden zelfdoding. Kennisbank en blogs

Rouwbegeleiding, Fimportretten, rouwretraites, rouwkalender

UITVAARTPLATFORM

Inspiratie en informatie over uitvaart en rouw. Troostbox en planningstool. Gastblogs en tips.

De levenslange invloed na de dood van een ouder. Site van Titia Liese over uitgestelde rouw.

Ondersteuning en procesbegeleiding voor alleengeboren tweelingen. Site van Aranka Reeuwijk-Willems. Boeken en tips

Luisterfragment uit het boek: ‘De Fontein, vind je plek’.  Systemisch werk, familieopstellingen, coaching, podcasts en een blog. 

Om naar de site zelf te gaan: www.elsvansteijn.nl 

Video van Robert Waldinger over de Harvard Study;  hoe relaties  geluk&gezondheid bepalen. Meer op de ‘Harvard Gazette’ site (Engelstalig) Over nearly 80 years, Harvard study has been showing how to live a healthy and happy life – Harvard Gazette

CAW

Centrum Algemeen Welzijn. Info & advies, crisishulp, opvang, begeleiding, ontmoetingen, preventie Geestelijke gezondheidzorg

Gratis eerste hulp bij psychische en sociale problemen. Team van hulpverleners uit verschillende organisaties: Kadodder, OC Clara Fey, CAW Antwerpen  een PC Bethanië

TENSION RELEASE EXERCISE : fysieke oefeningen om je stress te verminderen

ondersteuning van familie en naasten van psychisch kwetsbare mensen. Vorming, Lotgenotencontact, Ontspanning.

Een laatste afscheid met ingetogen emotie. De rouwclown rouwt mee

brochure  van Amerpoort over de rouwkubus van Marjan Verboom.  Hulpmiddel bij rouwbegeleiding in de gehandicaptenzorg

cirkelvormige herdenkingsmonumenten om plaats te geven aan gemeenschappelijke of individuele verlieservaringen

Kenniscentrum babyverlies Nederland. Nazorg en rouwopvang getroffen ouders

Psychotherapeut en psychiater Uus Knops verloor haar broer en schreef daarover Casper, een rouwboek. Webshop met boeken en troostkaarten

website van Amerpoort met digitale rouwkoffer : info, boeken, muziek en spelletjes bij 7 soorten rouw, niet enkel na overlijden. Opgedeeld in 4 leeftijdscategorien

Website van Johan Maes, psycho-rouw- en trauma- therapeut, opleider en trainer in Vlaanderen en Nederland. Samen met Gerke Vertriest architect van het DNA model. Zie ook bij Blogds van derden.

Boeken en materialen voor verliessituaties. Ook deze site is van Riet Fiddelaers Jaspers en bevat een schat aan info en filmpjes

Expertisecentrum van Riet Fiddelaers-Jaspers met rouwinfo trainingen, publicaties, onderwijs hulpverlening en e-learning.

cognitief gedragstherapeutische behandelingsprogramma’s voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in rouw.

Master pedagoog, docent, publicist en rouwdeskundige

infofilmpje op de website 113 zelfmoord omtrent de VraagMaar- app. Feiten, fabels, signalen herkennen, hulptips, do’s en don’ts etc.

Rouw&Ritueel sessies, ‘Leven met Verlies’ Retraites ( samen met Mieke Ankersmid van Verlaat Verdriet).Workshops en groepssessies op Terschellingen. Systemisch Lichaamswerk

auteur van Verlaat  Verdriet, workshops, Mindful omgaan met Verlies, retraites op Terschellingen : Leven met Verlies (samen met Ilma Trip: zie hierboven)

expertisecentrum verkeersslachtoffers. Je bondgenoot na een verkeersongeval.

bevat materialen om  herinneringen vast te leggen, verdriet te ondersteunen en nazorg te bieden

online leerplatform van Plan b voor zelfstudie in verdriet ondersteuning. Voor rouwenden, naasten van rouwenden en professionals. Maandelijks live webinars